Dưới đây là điều khoản sử dụng của cổng game 68 Game Bài:
Điều khoản sử dụng 68gamebai
Điều khoản sử dụng 68gamebai
 1. Chấp Nhận Điều Khoản: Việc truy cập và sử dụng dịch vụ của 68 Game Bài đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận một cách tuyệt đối các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.
 2. Tuổi Tác: Để truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn phải đủ tuổi pháp lý tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cư trú của mình. Nếu không, việc truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi là vi phạm quy định và bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý.
 3. Tài Khoản: Bạn phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ khi đăng ký tài khoản. Bạn phải bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không chia sẻ cho bất kỳ ai khác. Bạn cũng phải chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản của bạn.
 4. Trách Nhiệm: Bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của mình trên cổng game 68 Game Bài. Bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận.
 5. Bảo Mật: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn cũng phải tự chịu rủi ro về việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình khi sử dụng dịch vụ trực tuyến.
 6. Nội Dung: Bạn phải tuân thủ các quy định về nội dung khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn không được tạo ra, chia sẻ hoặc phát tán bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật, đạo đức, hoặc độc hại nào trên nền tảng của chúng tôi.
 7. Thay Đổi và Cập Nhật: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản và điều kiện mới.
 8. Chấm Dứt Dịch Vụ: Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ của mình cho bất kỳ lí do nào mà không cần thông báo trước.
 9. Quyền Sở Hữu: Mọi quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung và tài nguyên trên cổng game 68 Game Bài thuộc về chúng tôi hoặc các bên cấp phép. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng lại bất kỳ tài nguyên nào trên nền tảng của chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng tôi.
 10. Thỏa Thuận Dân Sự: Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết thông qua thỏa thuận dân sự, và bạn từ chối quyền kiện tụng tập thể hoặc kiện cáo cá nhân.
 11. Miễn Trừ Trách Nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm mọi mất mát tài sản, mất lợi nhuận, hoặc mất dữ liệu.
 12. Thay Đổi Dịch Vụ: Chúng tôi có quyền thay đổi, tạm ngưng hoặc hủy bỏ bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng nào mà không cần thông báo trước.
 13. Liên Kết Thứ Ba: Cổng game 68 Game Bài có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này.
 14. Áp Dụng Luật Pháp: Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp hiện hành của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà chúng tôi hoạt động.
 15. Hiểu Biết Đầy Đủ: Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã đọc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có trải nghiệm thú vị và tích cực khi tham gia cùng chúng tôi tại 68 Game Bài